Erik & Kristin ~ November 25, 2006
Strongbow Inn
Valparaiso, Indiana